Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

O Izbie

Zarząd

Prezes

Michał Melaniuk

Dyrektor Zarządzający Inwestycjami Mieszkaniowymi Cordia Polska
Prezes Zarządu Polnord S.A.

Czytaj więcej...

Dyrektor Zarządzający Cordia Polska, która stanowi oddział Cordia International – należącej do międzynarodowej Grupy Futureal z siedzibą na Węgrzech, jednej z 10 największych grup deweloperskich i inwestycyjnych Europy Środkowej. Cordia działa na Węgrzech i Rumunii, a od 2014 r. jest obecna także w Polsce i konsekwentnie poszerza portfolio ukończonych i realizowanych projektów mieszkaniowych. W 2020 r. Cordia sfinalizowała zakup pakietu większościowego w firmie deweloperskiej Polnord S.A. W kwietniu 2020 r. Michał Melaniuk został powołany na stanowisko prezesa Polnordu. Michał Melaniuk, zanim dołączył do Cordia Polska w Grupie Futureal, przez blisko 4 lata związany był z Grupą Skanska, gdzie jako Prezes, a wcześniej jako wiceprezes Skanska Residential Development Poland odpowiadał za wprowadzenie firmy na polski rynek, jej rozwój i pełną koordynację realizacji projektów mieszkaniowych. Przedtem, od 2007 do 2011 roku, pracował jako dyrektor komercyjny w GTC S.A., jednej z wiodących firm inwestycyjno-deweloperskich w regionie Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej. W latach 1998 – 2007 zdobywał doświadczenie w strukturach grupy inwestycyjno-deweloperskiej Golub-Europe, przekształconej w GE Capital Golub Europe, następnie w Quinlan Private Golub, a obecnie Avestus, gdzie pełnił funkcję dyrektora ds. marketingu. Michał Melaniuk jest absolwentem Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim.

Wiceprezes

Tomasz Németh

Dyrektor Generalny ds. Operacji Farmaceutycznych i Prezes Zarządu Gedeon Richter Polska

Czytaj więcej...

Dyrektor Generalny ds. Operacji Farmaceutycznych i Prezes Zarządu Gedeon Richter Polska od 2008 roku, odpowiedzialny za wytwarzanie, badanie i rozwój, oraz za działalność operacyjną korporacji Gedeon Richter w Polsce. W spółce nadzoruje pracę w pionach o strategicznym znaczeniu, m.in.: ekonomicznym, rozwoju produktów, zarządzania jakością, produkcją i logistyką oraz pionem korporacyjnym i relacji zewnętrznych. Tomasz Nemeth swoją karierę zawodową rozpoczął w sektorze bankowym. Z branżą farmaceutyczną związany jest już od prawie 20 lat. W 2002 roku dołączył do koncernu Gedeon Richter. Uczestniczył w projekcie prywatyzacji Grodziskich Zakładów Farmaceutycznych „Polfa”. W 2005 roku objął stanowisko głównego ekonomisty, a w 2008 roku awansował na stanowisko
prezesa spółki. Ma doświadczenie w restrukturyzacji oraz integrowaniu lokalnych zakładów ze strukturami międzynarodowych korporacji. Urodzony w 1979 roku, absolwent ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego i Budapesztańskiej Szkoły Biznesu, tytuł MBA uzyskał na Uniwersytecie Illinois.

Wiceprezes

Tomasz Zjawiony

Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Czytaj więcej...

Przedsiębiorca, menadżer, Konsul Honorowy Republiki Słowenii.
Doświadczenie zawodowe zdobywał prowadząc liczne projekty gospodarcze i społeczne oraz podczas licznych staży, m.in. na Wydziale Ekonomiczno-Handlowym Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu. Specjalizuje się w tematyce handlu na rynkach polskim oraz międzynarodowym. Przez ostatnie lata pracował dla zagranicznych korporacji: włoskich, hiszpańskich oraz niemieckich, gdzie był odpowiedzialny za rozwój inwestycji w Europie Środkowej. Jest inicjatorem wielu projektów społecznych i przedsiębiorczych. Działa również, jako członek licznych gremiów gospodarczych, m.in. Wiceprzewodniczący Śląskiego Forum Ekspertów przy Marszałku województwa Śląskiego, Rady Gospodarczej przy Wojewodzie Śląskim, Rady Społeczno-Gospodarczej Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Wojewódzkiej Rady ds. Elektromobilności, Rady Politechniki Śląskiej, a także jako Przewodniczący Komitetu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Członek Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek, również skarbu państwa. Absolwent Studiów Menedżerskich – Executive MBA – Master of Business Administration; Institut d’Administration des Enterprises IAE d’Aix-en-Provence Graduate School of Management w Marsylii – Uniwersytet Paula Cezanne’a w Marsylii.

Wiceprezes

Andrzej Mikulski

Założyciel i wspólnik zarządzający w Kancelarii Mikulski & Wspólnicy w Krakowie radca prawny, mediator, arbiter instytucjonalnych sądów arbitrażowych

Czytaj więcej...

Specjalizuje się w rozwiązywaniu skomplikowanych sporów, przed sądami państwowymi i arbitrażowymi, w stosunkach dotyczących międzynarodowego i krajowego obrotu gospodarczego, zwłaszcza w sprawach dotyczących: nieruchomości; sprzedaży międzynarodowej; inwestycji przemysłowych i budowlanych; odszkodowań; stosunków korporacyjnych. Wielokrotnie nagradzany w międzynarodowych rankingach prawników: Europe’s Best Lawyers and Law Firms Chambers and Partners, Legal 500. Autor lub współautor apelacji i skarg kasacyjnych w licznych postępowaniach przed Sądami Apelacyjnymi i Sądem Najwyższym oraz publikacji prawniczych i wystąpień na konferencjach prawniczych i gospodarczych. Reprezentował wiodące w swych branżach, przede wszystkim: austriackie, niemieckie, hiszpańskie, węgierskie i polskie przedsiębiorstwa. Wieloletni członek władz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie;
członek międzynarodowych organizacji prawniczych; izb przemysłowo - handlowych w Polsce (niemieckiej, hiszpańskiej, holenderskiej), adwokat zaufania – Vertrauensanwalt – Republiki Austrii w Polsce (1991 – 2005). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, odbył aplikację arbitrażową i radcowską. Mecenas stała się jednym z dwóch członków inicjującego projekt Polsko-Wegierskiej Izby Komitetu Założycielskiego.

Dyrektor Generalny

Anna Wisniewski

Ekonomista, analityk, założycielka projektu polsko-węgierskiej izby

Czytaj więcej...

Specjalistka w zakresie polskiej gospodarki i polsko-węgierskich stosunków gospodarczych z ponad 15-letnim doświadczeniem praktycznym i analitycznym. W latach 2010-2014 radca handlowy w Ambasadzie Węgier w Warszawie, w latach 2014-2019 Attaché Handlowy w Konsulacie Generalnym Węgier w Krakowie. Od 2019 roku doradca krakowskiego biura CED Central European Economic Development Network Nonprofit Ltd., a także ekspert zewnętrzny Instytutu Spraw Międzynarodowych Węgier. Od 2002 roku, jako główny analityk w Instytucie Światowej Gospodarki Węgierskiej Akademii Nauk, specjalizowała się na polską gospodarkę, jak również politykę fiskalną i monetarną państw Europy Środkowej. W latach 1999-2002 pracownik departamentu ds. polskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Węgier. Ukończyła studia doktoranckie w specjalności stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Corvinus w Budapeszcie. Wcześniej ukończyła studia na kierunku Unia Europejska na Wydziale Spraw Zagranicznych Budapesztańskiej Szkoły Biznesu, a także zdobyła dyplom filologii polskiej i angielskiej. Wisniewski Anna opracowała koncepcję projektu izby polsko-węgierskiej i stała się jednym z dwóch członków inicjującego projekt Komitetu Założycielskiego. Prywatnie mężatka, ma troje dzieci.

Członek Rady

Tomasz Lisiecki

Dyrektor Zarządzający/CEO, Trigranit

Czytaj więcej...

Tomasz Lisiecki – dyrektor zarządzający TriGranit dysponuje ponad 18-letnim doświadczeniem zawodowym w międzynarodowym sektorze nieruchomości. Podczas 13- letniej pracy w TriGranit, brał udział bądź zarządzał wszystkimi projektami firmy realizowanymi w Polsce, takimi jak: Silesia City Center oraz rozbudowa liczącego 1000 mieszkań osiedla Dębowe Tarasy w Katowicach, budowa Bonarka City Center i kompleksu biurowego Bonarka for Business w Krakowie, a także w opracowaniu projektu Poznań City Center - zintegrowanego centrum komunikacyjnego, rozrywkowego i handlowego. Tomasz Lisiecki jest absolwentem Uniwersytetu w Toronto na kierunku ekonomia i finanse (2002 r.), uzyskał dyplom Executive MBA w Kellogg School of Management oraz WHU–Otto Beisheim School of Management. Jest członkiem Urban Land Institute. Razem z rodziną mieszka w Warszawie, jednak część roku spędza także w Budapeszcie.

Członek Rady

Andrzej Siess

Doradca Zarządu, Grupa Raben

Czytaj więcej...

Andrzej Siess rozpoczął współpracę z Grupą Raben na początku lat 90-tych, kiedy firma Raben 28 lat temu rozpoczęła działalność logistyczną w Polsce. Obecnie Grupa Raben działa w 13 krajach, w tym w Polsce w regionie CEE. Firma zatrudnia 10.000 osób, posiada 1.000.000 mkw. powierzchni do wynajęcia i 8.000 ciężarówek w codziennej pracy. Andrzej Siess od wielu lat jest Doradcą Zarządu Grupy Raben. Reprezentuje Raben w Zagranicznych Izbach Gospodarczych oraz instytucjach krajowych i międzynarodowych, takich jak Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Inwestycji Zagranicznych i Handlu oraz wielu innych w Polsce.

Członek Rady

Hanna Wojciechowska

Country Manager, SGS Dental

Czytaj więcej...

Hanna Wojciechowska Od 2010 roku Country Manager spółki Jasmine International Dental Polska będącej wyłącznym dystrybutorem implantów stomatologicznych marki SGS Dental, które obecnie są dostępne w blisko 50 krajach świata. Koordynuje sprzedaż systemu implantologicznego do gabinetów i klinik implantologicznych oraz współpracę z ośrodkami naukowymi i badawczymi na terenie kraju. Absolwentka Filologii Węgierskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Stosunków Międzynarodowych na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Beneficjentka licznych stypendiów zagranicznych tj. stypendium na  Uniwersytecie Loránda Eötvösa w Budapeszcie oraz na Uniwersytecie w Peczu czy w Instytucie Balassiego. Prywatnie od dziecka związana z Węgrami, działająca na rzecz przyjaźni oraz współpracy polsko-węgierskiej.

Członek Rady

Anna Skarżyńska-Zientak

Managing Director, RODEN Road Design Polska Sp. z o.o.

Czytaj więcej...

Od 2016 r. dyrektor zarządzający - prokurent biura projektów infrastruktury drogowej RODEN Road Design Polska Sp. z o.o. w Warszawie oraz pełnomocnik właścicielskiej firmy inżynieryjnej z siedzibą w Budapeszcie - spółki RODEN Mérnöki Iroda Kft i grupy kapitałowej Roden. Z wykształcenia ekonomista, finansista, filolog. Absolwentka Uniwersytetu im. Loranda Eötvösa w Budapeszcie, a także Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w dziedzinie rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami. Od początku lat 90-tych stały współpracownik i konsultant korpusu handlowego Ambasady RP w Budapeszcie.

Członek Rady

Marcin Pacholski

Prawnik świadczący usługi prawne i doradcze w języku polskim, węgierskim i angielskim

Czytaj więcej...

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji (prawo) oraz Wydziału Językoznawstwa (Zakład Filologii Węgierskiej) Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dwukrotny stypendysta programu Erasmus (+) w Budapeszcie. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z polskimi i węgierskimi kancelariami prawnymi. Na rynku od 2017 r. pod firmą Hungary Poland Legal.

Członek Rady

Katarzyna Mazurek

Prezes Zarządu oraz Dyrektor Sprzedaży Spółki Slovnaft-Polska S.A.- członka Grupy MOL

Czytaj więcej...

Katarzyna Mazurek jest absolwentką Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Do Spółki Slovnaft-Polska S.A., zajmującej się hurtową sprzedażą paliw, olejów silnikowych oraz polimerów, dołączyła w 1998 roku, zdobywając doświadczenie w obszarze związanym z rozwojem sieci detalicznej oraz importem paliw. W kolejnych latach pełniła funkcje kierownicze w różnych obszarach działalności Spółki Slovnaft-Polska S.A., od logistyki poprzez obsługę klienta po sprzedaż.
Od maja 2020 r. zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Sprzedaży Spółki Slovnaft-Polska S.A.
Od czerwca 2020 r. należy również do grona Rady Dyrektorów Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.
Jest liderką silnie zorientowaną zarówno na ludzi, jak i wyniki. Prywatnie miłośniczka jogi oraz literatury.

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna

Gergely Makai

Dyrektor Generalny, Tokaj Hétszőlő Ltd

Czytaj więcej...

Dyrektor Generalny firmy Tokaj Hétszőlő Zrt, a także Prezes Stowarzyszenia Stołu Winiarzy Tokajskich, Członek Zarządu Stowarzyszenia Niezależnych Węgierskich Winiarzy (Niezależny, członek CEVI), Członek Komisji ds. Kultury i Spraw Zagranicznych miasta Tokaj. Od czasów późnego dzieciństwa jest głęboko zafascynowany winem i jego produkcją.
Starał się poznać i zbliżyć do świata najlepszych win i najsłynniejszych winnic na świecie. Pasja do wina oraz związanej z nim wyjątkowej kultury jest jego największą motywacją.

Komisja Rewizyjna

Timea Balajcza

Dyrektor Zarządzający, BALAJCZA Linguistic Services

Czytaj więcej...

Timea Balajcza jest Dyrektorem Zarządzającym Firmy Lingwistycznej BALAJCZA Linguistic Services. Urodziła się w Budapeszcie, a od prawie 25 lat mieszka w Polsce. Ma podwójne obywatelstwo. Posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne, tytuł magistra ekonomii w dziedzinie finansów i zarządzania uzyskała w 1996 roku . W Polsce przez 15 lat pracowała we francuskich korporacjach na stanowisku kontrolera finansowego. W 2010 roku założyła firmę lingwistyczną BALAJCZA Linguistic Services, gdzie na co dzień zarządza zespołem 25 pracowników i grupą ponad 1500 tłumaczy. Firma BALAJCZA świadczy usługi lingwistyczne: tłumaczenia pisemne, ustne, przysięgłe, kursy językowe ze wszystkich specjalizacji i we wszystkich językach świata, szczególnie w języku węgierskim. Timea Balajcza mówi płynnie mówi po węgiersku, polsku, angielsku i francusku. Prywatnie mężatka, ma trzy dorosłe córki.

Komisja Rewizyjna

Waldemar Litwiniuk

Prezes Zarządu Spółki Litwiniuk Property i spółek powiązanych

Czytaj więcej...

Swoją karierę zawodową zaczynał jako konstruktor kadłubów okrętowych. W latach 1990 - 1994 pracował jako Szef działu transportu oraz Dyrektor działu spedycji w prywatnych firmach. Licencjonowany Pośrednik Obrotu Nieruchomościami i Zarządca Nieruchomości, od 1995 r jako przedsiębiorca skupiony na budowie własnej marki. Wieloletni praktyk z dużym
doświadczeniem w szeroko rozumianej obsłudze nieruchomości komercyjnych w kraju i zagranicą. Specjalista w komercjalizacji i zarządzaniu obiektami typu biurowce, parki logistyczne, centra handlowe i budynki apartamentowo-mieszkalne. Organizuje i bezpośrednio nadzoruje prace działów finansowych, ochrony, obsługi technicznej (Facylity Management), utrzymania czystości i innych usług specjalistycznych dla zarządzanej nieruchomości. Uczestniczy w procesach zakupu/sprzedaży nieruchomości komercyjnych, na każdym etapie realizacji inwestycji. Absolwent Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w
Szczecinie, Wydział ekonomii.

Skarbnik

Skarbnik

Marcin Pacholski

Prawnik świadczący usługi prawne i doradcze w języku polskim, węgierskim i angielskim

Czytaj więcej...

Prawnik świadczący usługi prawne i doradcze w języku polskim, węgierskim i angielskim. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji (prawo) oraz Wydziału Językoznawstwa (Zakład Filologii Węgierskiej) Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dwukrotny stypendysta programu Erasmus (+) w Budapeszcie. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z polskimi i węgierskimi kancelariami prawnymi. Na rynku od 2017 r. pod firmą Hungary Poland Legal.

Korpus Konsultacyjny

Wiceprezes, Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Gospodarcza

Marek Kłoczko

Czytaj więcej...

Partner zarządzający, Spółka Balázs & Kovátsits Legal Partnership

Dr. Tamás Balázs

Czytaj więcej...

Dyrektor ds Międzynarodowych, Węgierska Krajowa Izba Gospodarcza

Mária Tényiné Stark

Czytaj więcej...

Radca handlowy, Ambasada Węgier

Gábor Kónya

Czytaj więcej...

Doradca, Węgierskie Stowarzyszenie Pracodawców

Péter Lőrincze

Czytaj więcej...

Profesor UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Edward Molendowski

Czytaj więcej...