Katarzyna Mazurek

Członek Rady

Katarzyna Mazurek jest absolwentką Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Do Spółki Slovnaft-Polska S.A., zajmującej się hurtową sprzedażą paliw, olejów silnikowych oraz polimerów, dołączyła w 1998 roku, zdobywając doświadczenie w obszarze związanym z rozwojem sieci detalicznej oraz importem paliw. W kolejnych latach pełniła funkcje kierownicze w różnych obszarach działalności Spółki Slovnaft-Polska S.A., od logistyki poprzez obsługę klienta po sprzedaż. Od maja 2020 r. zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Sprzedaży Spółki Slovnaft-Polska S.A. Od czerwca 2020 r. należy również do grona Rady Dyrektorów Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. Jest liderką silnie zorientowaną zarówno na ludzi, jak i wyniki. Prywatnie miłośniczka jogi oraz literatury.