Események Listing

18 Oct 2023 | 11:00 AM - 03:00 PM
Poznań International Fair ...

Ambasada Węgier w Warszawie oraz Węgierska Agencja Eksportu „CED” zaprasza na Polsko-Węgierskie Forum branży wodno-srodowiskowe w ramach Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO 2023.