Küldetésünk

A Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara küldetése a regionális gazdasági együttműködés elősegítése, kiemelten a lengyel-magyar üzleti kapcsolatok támogatása. Feladatunknak tartjuk a gazdasági-üzleti tájékoztatást az üzleti környezet fontos aspektusairól. Fontosnak tartjuk, hogy intézményünk segítse a vállalatok közötti együttműködést, az üzleti sikerhez szeretnénk szolgáltatásainkkal hozzájárulni a két ország vállalatai közötti gazdasági kapcsolatok fejlesztése céljából.

Lengyelország és Magyarország között a második világháborút megelőzően működött korábban kétoldalú kamarai szervezet. Ezt a hagyományt élesztettük újra, amikor elindítottuk a lengyel kamarai törvény és a Lengyel Országos Gazdasági Kamara szabályozásának megfelelően az alapítási folyamatot és bilaterális gazdasági kamarai intézmény felállítását kezdeményeztük. A Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara emellett 2021 novemberében a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara akkreditált vegyeskamarai intézményévé is vált.

Céljaink

A Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara célja a két országban tevékenykedő vállalatok közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok átfogó támogatása, ezáltal a kétoldalú kereskedelmi-gazdasági kapcsolatok erősítése, a tagvállalatok érdekképviselete és a cégek számára fontos információk, szolgáltatások, képzések biztosítása. Az együttműködés, a tapasztalatcsere segítése, a vállalatok közötti kapcsolatok építése járulhat hozzá ahhoz, hogy a két ország közötti vállalati-üzleti együttműködés tovább fejlődhessen. Tevékenységünkkel a kétoldalú kapcsolatok jó gyakorlatait szeretnénk bemutatni és minél több új sikeres céget a relációban támogatni.

Történetünk

A Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara megalapítására a rendszerváltás után több mint 30 évvel került sor. A lengyel-magyar kétoldalú gazdasági kapcsolatok fejlődésében újabb lépcsőt jelent a vegyeskamara létrejötte, amely a Lengyelország és Magyarország közötti gazdasági együttműködés elősegítése céljából felállított intézmény.

Kezdeményező: A kamarai projekt kezdeményezője dr Wisniewski Anna, korábbi kereskedelmi tanácsos volt, aki 2018 folyamán a projekt koncepciót kidolgozta és lefolytatta az előkészítő tárgyalásokat a szabályozásra vonatkozóan a lengyel Országos Gazdasági Kamarával, valamint az intézmény létrehozására vonatkozóan a varsói magyar és a budapesti lengyel diplomáciai testületekkel és az alapitó tagvállalatokkal.  

Alapítás: Az alapítási folyamatot az Alapitó Bizottság készítette elő és bonyolította le 2019-ben. Az Alapitó Bizottság tagja Andrzej Mikulski jogtanácsos és Wisniewski Anna külgazdasági attasé voltak. A Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara létrehozásának folyamatát támogatta a katowicei Kereskedelmi és Iparkamara és annak elnöke, Tomasz Zjawiony. A Katowicei Kereskedelmi és Iparkamarával erre vonatkozó szándéknyilatkozat 2019 májusában az ószandeci Lengyel-Magyar Fórum keretében került aláírásra: /sites/default/files/content-files/LIST%20INTENCYJNY%2019%20maja%202019.pdf.

A lengyel-magyar kamara alapításának folyamata a lengyel törvények szerint, Lengyelországban, a Lengyel Országos Gazdasági Kamara (KIG) keretében alatt zajlott. A lengyel törvények értelmében a kétoldalú gazdasági kamarák alapításának folyamatát az 1989. május 30-i, a gazdasági kamarákról szóló törvény szabályozza (35. Közlöny, 195. tétel). Az Országos Gazdasági Kamara bilaterális kamarák alapitására hivatkozott eljárási szabályát figyelembe véve, az Alapitó Tagvállalatok nyilatkozatai alapján 2019. augusztusában elkészült az Országos Gazdasági Kamara felé a Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara megalapitására vonatkozó beadvány. A beadványt az Alapitó Bizottság nyújtotta be. A pozitív elbírálást követően az Országos Gazdasági Kamara Marek Kloczko KIG elnök aláírásával határozatot fogadott el arról, hogy a Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara bejegyzési folyamata hivatalosan elindulhat (Uchwala KIG 7/2019)/sites/default/files/content-files/uchwa%C5%82a%207_2019%20z%2025-09-2019.pdf

Alakuló Ülés: A Lengyel-Magyar Gazdasági Kamarát 26 alapitó tagvállalat közösen hozta létre, ebből 15 lengyelországi, 11 magyarországi bejegyzésű cég. A Kamara Alakuló Ülésére 2019. november 21-én Krakkóban került sor. A legfontosabb határozati pontok a Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara létrehozására, a Kamara Alapszabályának elfogadására, a Kamara vezető Testületének (Igazgatótanács) és tisztségviselőinek felállitására, valamint a Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara Budapesti Állandó Képviselete felállítása tárgyában voltak. Elfogadásra került emellett a Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara megjelölése (logó) és annak használatára vonatkozó feltételek.  

Alapitó Tagvállalatok: A Kamara alakuló ülésének jegyzőkönyvét 26 Alapitó Tag vagy annak hivatalos, közjegyző előtt aláirt meghatalmazással rendelkező képviselője írta alá.

A Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara Alapitó Tagvállalatai: Arboretum Grupa sukcesyjna, Attila Rettig Communication, Balajcza Sp. z o.o, Balázs & Kovátsits Ügyvédi Társulás, Cordia Management Poland Sp. z o. o, Dandee Bt., Dynamis Kft., Greentech Polska Sp. z o.o, Hidrofilt sp.z o.o., Hidrofilt Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft., Hungary Poland Legal Sp. z o.o., Jasmine Internation Dental Polska Sp. z o.o., Litwiniuk property Sp.z o.o,, Mikulscy & Wspólnicy Kancelaria, Nowy Styl Hungary Zrt., Pondex Kft., Pyro-Kat Ochrona Środowiska i Automatyka Zygmunt Wysocki, RABEN Logistics Polska Sp.z o.o., RODEN Mérnöki Iroda Kft., RODEN Road Design Polska Sp. z o. o., Tokaj-Hétszőlő Zrt., TRIGRANIT POLSKA Sp. z o.o., Wind-Electric Kft., Women/Business/Angels Association, Zsadányi Pincészet és Vendégház/ Ars Vinaria Kft.,  Vocatus

Megnyitó Ünnepség Varsó/Budapest_2020. október 13.: A Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara megalakulása alkalmából szervezett nyitó ünnepségre egyidőben került sor Magyarország Varsói Nagykövetségén és a Lengyel Köztársaság budapesti Nagykövetségén. A rendezvényen beszédet mondott Varsóban dr. Kovács Orsolya Zsuzsanna nagykövet H.E.Orsolya Kovács_Köszöntő levél PL-HU Gazd. Kamara.pdf, Michał Melaniuk, a kamara akkori elnöke, Marek Kłoczko a Lengyel Gazdasági Kamara (KIG) akkori elnökhelyettese. A varsói eseménnyel párhuzamosan a budapesti lengyel nagykövetségen köszöntő beszédet mondott Jerzy Snopek nagykövet H.E.Jerzy Snopek_Nagyköveti köszöntő levél PLHU Kamara.pdf, Parragh László MKIK elnök, Csik László, a CED ügyvezető igazgatója, Maciej Wasilewski, a Lengyel Köztársaság tiszteletbeli konzulja és dr. Wisniewski Anna, a Kamara ügyvezető igazgatója.    

A Kamara alapítási folyamatáról részletesebben dokumentált anyag letölthető képekkel: „Történetünk”Történetünk_HU.pdf.

 

 

LOGO:  A Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara logója a végtelenség szimbólumot veszi alapul, egyszerre utalva az összekapcsolás és együttműködés jelentőségére, valamint a lehetőségek sokaságára és a folytonosságra.