Misja

Polsko-Węgierska Izba Gospodarcza zajmuje się promowaniem regionalnej współpracy gospodarczej, w szczególności wspieraniem relacji biznesowych między Polską a Węgrami. Rozpowszechnienie informacji gospodarczych i biznesowych na temat ważnych aspektów otoczenia biznesowego w obu krajach to jedna z głównych misji Izby. Polsko-Węgierska Izba Gospodarcza działa na rzecz ułatwienia współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, chcemy przyczynić się do sukcesu biznesowego naszymi usługami, a tym samym zacieśnić współpracę gospodarczą pomiędzy firmami w obu krajach.   

Ostatni raz podobna bilateralna organizacja izbowa pomiędzy Polską a Węgrami działała dawno temu, jeszcze przed II Wojną Światową. Ożywiliśmy tę tradycję inicjując proces utworzenia dwustronnej izby w zgodności z ustawą o izbach gospodarczych w Polsce oraz zgodnie z regulacjami Krajowej Izby Gospodarczej. Ponadto 8-go listopada 2021 r. PLHUCC stało się akredytowaną dwustronną izbą Węgierskiej Izby Przemysłowo-Handlowej (MKIK).

Nasze Cele

Celem Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej jest zapewnienie kompleksowego wsparcia gospodarczych i handlowych stosunków pomiędzy firmami działającymi w tych dwóch krajach, wzmacniając w ten sposób dwustronne stosunki handlowe i gospodarcze, reprezentując interesy firm członkowskich oraz zapewniając im odpowiednie informacje gospodarcze-biznesowe, usługi, szkolenia. Ułatwianie współpracy, wymiana doświadczeń i budowanie powiązań business-to-business może przyczynić się do dalszego rozwoju współpracy biznesowej pomiędzy naszymi krajami.  Poprzez swoje działania Izba chce promować dobre praktyki w dwustronnych relacjach i wspierać wiele nowych, odnoszących sukcesy firm.

Historia

Polsko-Węgierska Izba Gospodarcza powstała ponad 30 lat po upadku komunizmu w naszej części Europy. Powołanie dwustronnej Izby, instytucji utworzonej w celu promowania współpracy gospodarczej między Polską a Węgrami, to nowy krok w rozwoju polsko-węgierskich dwustronnych stosunków gospodarczych.

Inicjator: Projekt Izby został zainicjowany przez Annę Wisniewski, byłego radcę handlowego, która w ciągu roku 2018 opracowała koncepcję projektu na podstawie wstępnych konsultacji z Krajową Izbą Gospodarczą dotyczących ustawy o izb gospodarczych w Polsce, oraz poinformowała przedstawicielstwa dyplomatyczne w Polsce i na Węgrzech o projekcie, a także przeprowadziła rozmowy z firmami na temat powołania nowej instytucji.

Założenie Izby: Proces założycielski został przygotowany i przeprowadzony przez Komitet Założycielski w 2019 roku. Członkami Komitetu Założycielskiego byli mec. Andrzej Mikulski oraz attaché handlowy Anna Wisniewski. Proces założenia Izby wspierała Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, oraz jej Prezes Tomasz Zjawiony. List intencyjny z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach został podpisany w maju 2019 roku podczas Forum Polsko-Węgierskiego w Starym Sączu/sites/default/files/content-files/LIST%20INTENCYJNY%2019%20maja%202019.pdf.

Proces założycielski Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej został przeprowadzony w Polsce, na podstawie polskiego ustawodawstwa, z udziałem Krajowej Izby Gospodarczej (KIG). W prawie polskim proces tworzenia izb bilateralnych reguluje ustawa z dnia 30 maja 1990 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195). Wniosek o powołanie Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej został przygotowany w sierpniu 2019 r. przez Komitet Założycielski, z uwzględnieniem obowiązującego regulaminu KIG odnoszącego się do tworzenia izb gospodarczych. Po pozytywnej ocenie wniosku, Krajowa Izba Gospodarcza podjęła uchwałę z podpisem Marka Kłoczko, wiceprezesa KIG, iż proces rejestracji Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej może zostać oficjalnie uruchomiony (Uchwala KIG 7/2019/sites/default/files/content-files/uchwa%C5%82a%207_2019%20z%2025-09-2019.pdf

Założycielskie Walne Zgromadzenie: Polsko-Węgierska Izba Gospodarcza została utworzona wspólnie przez 26 firm członkowskich założycieli, z czego 15 to firmy zarejestrowane w Polsce, a 11 na Węgrzech. Założycielskie Walne Zgromadzenie odbyło się 21 listopada 2019 r. w Krakowie. Najważniejszymi uchwałami były: powołanie Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej, uchwalenie Statutu Izby, powołanie Zarządu (Rady Izby) i jej funkcjonariuszy oraz uchwała o powołaniu Stałego Przedstawicielstwa Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej w Budapeszcie. Przyjęto również warunki używania logo Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej.

Założycielskie firmy członkowskie: Protokół z Założycielskiego Walnego Zgromadzenia został podpisany przez przedstawicieli 26 firm - Członków Założycieli.

Założycielskie firmy członkowskie: Arboretum Grupa Sukcesyjna Sp. z o.o., Attila Rettig Communication, Balajcza Sp. z o.o, Balázs & Kovátsits Ügyvédi Társulás, Cordia Management Poland Sp. z o. o, Dandee Bt., Dynamis Kft., Greentech Polska Sp. z o.o, Hidrofilt Sp. z o.o., Hidrofilt Kft., HPL Sp. z o.o., Jasmine International Dental Polska Sp. z o.o., Litwiniuk Property Sp. z o.o,, Mikulski & Wspólnicy Sp. K., Nowy Styl Hungary Zrt., Pondex Kft., Pyro-Kat Ochrona Środowiska i Automatyka Zygmunt Wysocki, Raben Logistics Polska Sp.z o.o., Roden Mérnöki Iroda Kft., Roden Road Design Polska Sp. z o. o., Tokaj-Hétszőlő Zrt., Trigranit Polska Sp. z o.o., Wind-Electric Kft., Women/Business/Angels Association, Ars Vinaria Kft., Vocatus Sp. z o.o.

Inauguracja w Warszawie i Budapeszcie_13 października 2020: Uroczysta inauguracja działalności Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej odbyła się jednocześnie w Ambasadzie Węgier w Warszawie i Ambasadzie RP w Budapeszcie. W ramach uroczystości w Warszawie przemówienie wygłosiła J.E. Ambasador Orsolya Kovács (H.E.Orsolya Kovács_Köszöntő levél PL-HU Gazd. Kamara.pdf), Pan Michał Melaniuk, prezes Izby, Pan Marek Kłoczko, wiceprezes KIG. W Budapeszcie przemówienie wygłosił J.E. Ambasador Jerzy Snopek (H.E.Jerzy Snopek_Nagyköveti köszöntő levél PLHU Kamara.pdf), Pan László Parragh, Prezes Węgierskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Pan László Csík, Dyrektor CED, Pan Maciej Wasilewski, Konsul Honorowy RP oraz Pani Anna Wisniewski, Dyrektor Generalny Izby.

Bardziej szczegółową dokumentację procesu założycielskiego wraz ze zdjęciami można pobrać w dokumencie: „Nasza historia”Historia_PL.pdf.

LOGO: Logo Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej oparte jest na symbolu nieskończoności, odwołującym się do znaczenia wzajemnych powiązań i współpracy, a także wielości możliwości i ciągłości.