Korzyści z członkostwa

Członkostwo w Polsko-Węgierskiej Izbie Gospodarczej niesie ze sobą szereg korzyści dla firm członkowskich zarówno wtedy, gdy już prowadzą działalność gospodarczą, jak i rozpoczynają działalność w Polsce lub na Węgrzech. Poniżej znajdziesz niektóre z kluczowych korzyści, jakie może uzyskać Twoja firma:

NETWORKING

DZIĘKI CZŁONKOSTWU W IZBIE:

 • Firma staje się członkiem grupy o dużym znaczeniu zarówno w Polsce jak i na Węgrzech.

Jako firma będący członkiem Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej twoja firma staje się członkiem grupy działającej w obszarze biznesu polsko-węgierskiego.

Izba przedstawia swoich członków za pośrednictwem newslettera oraz na swojej stronie internetowej www.plhucc.com .

Po uzyskania statusu członka, nazwa przedsiębiorstwa, logo oraz adres strony internetowej zostają umieszczone na stronie Izby w zakładce Członkowie. Firma może zamieścić również opis swojej działalności bądź prezentację firmy.

Jako członek Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej w prosty sposób można nawiązać relację z innymi przedsiębiorstwami działającymi w obszarze współpracy polsko-węgierskiej. Podczas organizowanych wydarzeń jest możliwość bezpośredniego kontaktu oraz wymiany informacji dotyczących oferowanych produktów lub usług.

 • Twoja Firma staje się częścią społeczności firm członkowskich

Jako członek Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej firma uzyskuje dostęp do systemu wewnętrznej komunikacji Izby, dzięki czemu ma możliwość bezpośredniego kontaktu z innymi przedsiębiorcami, którzy zarejestrowali się w systemie. W ten sposób wspieramy bezpośrednią komunikację w sferze polsko-węgierskiego biznesu.

 • Masz możliwość korzystania z logo Członka Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej

Polsko-Węgierska Izba Gospodarcza kładzie duży nacisk na budowanie swojej marki. Logo może być wykorzystywane wyłącznie przez firmy członkowskie, na podstawie zasad zawartych w tzw. Ogólnych warunkach. Dokument ten zawiera Oświadczenie, na podstawie którego, w sposób prawnie wiążący umożliwiamy korzystanie z logo „Członek Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej” przez jej Członków. (Załącznik 1 do Ogólnych warunków).

 • Dzięki partnerstwom Izby z licznymi instytucjami oraz przedsiębiorstwami możemy w efektywny sposób reprezentować Twoje interesy zarówno w Polsce jak i na Węgrzech.

WYDARZENIA

Jako Członek Izby firma regularnie jest informowany o wydarzeniach organizowanych przez Izbę, a w ich trakcie masz możliwość zaprezentowania swojego przedsiębiorstwa. Celem wydarzeń jest wymiana doświadczeń i informacji oraz umożliwienie Członkom budowania jak najlepszych relacji.

 • Twoja firma jest zapraszana na wydarzenia Izby.
 • Możliwość zabrania głosu lub przeprowadzenia prezentacji podczas wydarzeń Izby
 • Nasze wydarzenia w Polsce i na Węgrzech

Rodzaje wydarzeń:

Tematyczne wydarzenia branżowe: stale organizujemy wydarzenia o określonej tematyce tj. zagadnienia podatkowe, inwestycje, polskie lub węgierskie środowisko biznesowe.

Walne Zgromadzenie Członków: raz w roku Polsko-Węgierska Izba Gospodarcza umożliwia wszystkim firmom członkowskim wzięcie udziału w Walnym Zgromadzeniu, podczas którego omawiana jest dotychczasowa działalność Izby i podejmowane są decyzje w zakresie prawnych i operacyjnych kierunków jej rozwoju. Wraz z tym wydarzeniem organizowane jest przyjęcie, na które zapraszamy też naszych partnerów instytucjonalnych. Udział w Walnym Zgromadzeniu to doskonała okazja do nawiązywania kontaktów.

 • Informowanie o wydarzeniach firm członkowskich.

Na stronie internetowej Izby informujemy o bieżących wydarzeniach firm członkowskich i naszych partnerów instytucjonalnych. Tym samym umożliwiamy korzystanie z naszych narzędzi komunikacyjnych do ogłaszania wydarzeń organizowanych przez Twoje przedsiębiorstwo.

AKTUALNE INFORMACJE ONLINE O POLSKO-WĘGIERSKICH RELACJACH BIZNESOWYCH

 • Aktualne informacje gospodarcze i biznesowe
 • Informacje dotyczące zagadnień prawnych, podatkowych i rynku pracy
 • Newsletter prezentujący ważne aktualne tematy związane z relacjami polsko-węgierskimi oraz ogłoszenia Izby i firm członkowskich
 • W specjalnej zakładce przedstawiamy materiały z aktualnymi informacjami o Twojej firmie

REPREZENTOWANIE INTERESÓW FIRM CZŁONKOWSKICH

 • Wsparcie Członków w konkretnych sprawach prawnych i urzędowych

Polsko-Węgierska Izba Gospodarcza poprzez kontakty instytucjonalne, lokalne i biznesowe zapewnia swoim Członkom wsparcie w konkretnych sprawach. Kontaktując się z biurem Izby: info@plhucc.com otrzymasz szczegółowe informacje nt. warunków udzielanej przez Izbę pomocy.

 • Rozwój współpracy na najważniejszych polach tematycznych

Jednym z głównych celów Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej jest merytoryczne wspieranie przedsiębiorców działających w relacjach polsko-węgierskich, dlatego, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez członków, Izba stawia w centrum uwagi najważniejsze dla nich pola tematyczne. Zagadnienia o szczególnym znaczeniu w polsko-węgierskiej relacji to innowacja, cyfryzacja oraz zielona energia, dla których Izba utworzy w przyszłości dedykowane zespoły specjalistów.

PROMOCJA

Członkowie Izby oraz nasi partnerzy mają wiele możliwości do zaprezentowania się podczas naszych wydarzeń oraz w publikowanych przez nas materiałach. Warunki promocji na wydarzeniach, możliwości reklamy na stronie internetowej czy w różnego rodzaju publikacjach są szczegółowo opisane w odrębnym dokumencie. Firmom członkowskim przysługują specjalne rabaty.

Kontaktując się z biurem Izby: info@plhucc.com otrzymasz szczegółowe informacje dotyczące pakietu sponsorskiego i promocyjnego.

WSPIERANIE MOŻLIWOŚCI BIZNESOWYCH

Kapitał relacji z przedsiębiorcami i instytucjami a także doświadczenie rynkowe daje Polsko-Węgierskiej Izbie Gospodarczej możliwość wspierania polsko-węgierskich relacji biznesowych na wiele sposobów.

Usługi jakie oferujemy to: informacja nt. rynków zagranicznych, informacje branżowe, budowanie kontaktów biznesowych, wsparcie sprzedaży, tłumaczenia, doradztwo prawne i podatkowe.

Kontaktując się z biurem Izby: info@plhucc.com otrzymasz szczegółowe informacje dotyczące naszych usług i warunków ich świadczenia.

Pełne podsumowanie korzyści wynikających z członkostwa można pobrać pod następującym linkiem: KORZYSCI Z CZLONKOSTWA.pdf

Czekamy na powitanie Państwa jako nowego członka Izby!

PLHUCC Membership - Sole Trader With No Employees

Jednoosobowa działalność gospodarcza bez pracowników 

Egyéni vállalkozó alkalmazottak nélkül

EUR 100 / 12 months
PLHUCC Membership - Micro Enterprise

Mikro przedsiębiorca

Mikrovállalkozás

EUR 200 / 12 months
PLHUCC Membership - Small Enterprise

Mały przedsiębiorca

Kisvállalkozás

EUR 300 / 12 months
PLHUCC Membership - Medium Enterprise

Średni przedsiębiorca

Közepvállalkozás

EUR 500 / 12 months
PLHUCC Membership - Large Enterprise

Duży przedsiębiorca

Nagyvállalkozás

EUR 1500 / 12 months