Informacje prawne

Informacje prawne dotyczące działalności gospodarczej na Węgrzech i w Polsce można znaleźć poniżej. Naszym partnerem współpracującym jest Kancelaria Balázs és Kovátsits.

 

18.08.2022

Krótkie wprowadzenie do inwestycji typu greenfield na Węgrzech

Tzw. inwestycje typu greenfield na Węgrzech są głównie formą inwestycji spółek z zagraniczną firmą macierzystą i o dużej kapitalizacji. Pomimo swojej względnej prostoty
i przejrzystości, wciąż kryje w sobie szereg pułapek, z którymi warto się zapoznać jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji.

 

Założenie spółki

Przede wszystkim - przed podjęciem jakiejkolwiek działalności na Węgrzech - inwestor musi zastanowić się, jaka forma spółki jest najodpowiedniejsza do prowadzenia jego przyszłej działalności na Węgrzech.

Pobierz caly dokument w wersji polskiej:

2_PL_inwestycje typu greenfield.pdf

image-20220818104100-1