Instytucje partnerskie

Krajowa Izba Gospodarcza
Węgierska Izba Przemysłowo-Handlowa
Polska Agencja Inwestycji i Handlu
Central European Economic Development Network Nonprofit Ltd.
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Budapeszcie
Ambasada Węgier Warszawa
Konsulat Generalny Węgier w Krakowie