Krajowa Izba Gospodarcza

Krajowa Izba Gospodarcza

Krajowa Izba Gospodarcza uważa reprezentację interesów polskich przedsiębiorców za fundamentalne zadanie. Izba stale współpracuje z rządem i organami rządowymi przy realizacji projektów międzynarodowych. Oprócz organizacji imprez, seminariów i konferencji, Izba świadczy szeroki zakres usług, takich jak legalizacja dokumentów handlowych oraz wydawanie różnego rodzaju zaświadczeń.