Statut Izby

Polsko-Węgierska Izba Gospodarcza z siedzibą w Krakowie jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą przedsiębiorców z Polski i Węgier. Polsko-Węgierska Izba Gospodarcza prowadzi swoją działalność niezależnie i apolitycznie.

Podstawowym źródłem finansowania działalności Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej są wnoszone przez firmy składki członkowskie. Oprócz tego Izba utrzymuje swoja działalność przede wszystkim z doradztwa i usług świadczonych na rzecz firm. Nasze wydarzenia finansujemy przy pomocy sponsoringu korporacyjnego, dostosowanego do potrzeb firm członkowskich.

Polsko-Węgierska Izba Gospodarcza została zarejestrowana 1 lipca 2020 roku w Sądzie Rejonowym w Krakowie pod numerem KRS 0000845334

Formalną podstawę działania Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej stanowi polska ustawa z dnia 30 maja 1990 r. o izbach gospodarczych oraz przyjęty przez Walne Zgromadzenie Członków Statut Izby.

Aktualny Statut można pobrać w języku polskim tutaj: Statut PLHUCC - tekst jednolity.pdf

Angielskie tłumaczenie Statutu można pobrać tutaj:

Węgierskie tłumaczenie Statutu można pobrać tutaj: