Możliwości reklamy i sponsoring

Strona internetowa Izby oferuje ograniczoną powierzchnię reklamową. Zaznaczyliśmy lokalizację takich miejsc na stronie, obecnie w formie pustej reklamy. Chcielibyśmy zaoferować te miejsca naszym obecnym firmom członkowskim bezpłatnie w początkowej fazie funkcjonowania serwisu.

Opcja jest dostępna dla danej firmy członkowskiej przez maksymalnie 1 miesiąc. Zgłoszenia członków będziemy realizować w kolejności ich wysyłania, biorąc pod uwagę liczbę członków powyżej 50. Rozmiary obrazów reklam: reklama pozioma 1162 x 200 pikseli (lub wyższa rozdzielczość), reklama pionowa 200 x 292 pikseli (lub wyższa rozdzielczość).