Rada Izby

Organem zarządczym Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej jest Rada Izby wybierana przez firmy członkowskie na trzyletnią kadencję. W skład Rady Izby obecnej, pierwszej kadencji (rozpoczętej 21.11.2019 r.) wchodzi 11 członków. Pracami Rady kieruje Prezes Izby. Kierownictwo operacyjne Izby sprawuje Dyrektor Generalny, który zarządza pracą Biura Izby.

Prawo reprezentacji Izby przysługuje Prezesowi Izby i Dyrektorowi Generalnemu działającym samodzielnie, oraz Członkowi Rady Izby lub Wiceprezesowi działającemu z Prezesem lub Dyrektorem Generalnym łącznie. 

Rada

Prezes
Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny ds. Operacji Farmaceutycznych, Gedeon Richter Polska
Dyrektor Generalny
Dyrektor Generalny, Polsko-Węgierska Izba Gospodarcza
Wiceprezes
Prezes, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
Wiceprezes, Krajowa Izba Gospodarcza
Wiceprezes
Założyciel i Wspólnik Zarządzający, Mikulski & Wspólnicy

Członkowie Rady

Członek Rady
Dyrektor Zarządzający/CEO, TriGranit
Członek Rady
Dyrektor Zarządzający, RODEN Road Design Polska
Członek Rady
Dyrektor Zarządzający Consulting Hungary
Członek Rady
Country Manager, SGS Dental
Członek Rady
Doradca Zarządu, Grupa Raben

Marcin Sarapata

Sekretarz
Radca prawny, Mikulski & Wspólnicy

Komisja Rewizyjna

Zsolt Pusztai

Założyciel i Prezes, Aeroprodukt Zrt.
Przedsiębiorca, założyciel i właściciel firmy HUN-EX-POL.
Założyciel i Prezes, Hungary Poland Legal

Korpus konsultacyjny

Gábor Kónya

Radca handlowy, Ambasada Węgier w Warszawie

prof. Tamás Balázs

Partner zarządzający, Balázs & Kovátsits Legal Partnership

Gábor Deák

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Fundacja Wacława Felczaka

Flóra Pálmay

Dyrektor ds. Międzynarodowych, Węgierska Izba Handlowo-Przemysłowa

prof. UEK dr hab. Edward Molendowski

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Péter Lőrincze

Doradca, Węgierskie Stowarzyszenie Pracodawców

Maciej Wasilewski

Konsul honorowy RP w Szentendre

Marek Kłoczko

Prezes, Krajowa Izba Gospodarcza

Erika Gönczi

Lider działu obsługi klienta, Grupa Trigo i były Menadżer do spraw Członkostwa, Niemiecko – Węgierska Izba…