Anna Wisniewski

Dyrektor Generalny

Anna Wisniewski jest dyrektorem generalnym Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej. Ekonomista z ponad 15-letnim doświadczeniem w dziedzinie międzynarodowych stosunków gospodarczych. W latach 2010-2014 radca handlowy w Ambasadzie Węgier w Warszawie, w latach 2014-2019 Attaché Handlowy w Konsulacie Generalnym Węgier w Krakowie. Od 2019 roku prowadzi krakowskiego biura przedstawicielskie CED Central European Economic Development Network Nonprofit Ltd.  

Ukończyła studia doktoranckie w specjalności stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Corvinus w Budapeszcie. Wcześniej ukończyła studia na kierunku Unia Europejska na Wydziale Spraw Zagranicznych Budapesztańskiej Szkoły Biznesu, a także zdobyła dyplom filologii polskiej i angielskiej na Uniwersytecie Eötvös Loránt w Budapeszcie. 

Inicjatorka i założycielka projektu Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej. Prywatnie mężatka, ma troje dzieci.