Tomasz Németh

Prezes

Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny ds. Operacji Farmaceutycznych Gedeon Richter Polska

Dyrektor Generalny ds. Operacji Farmaceutycznych i Prezes Zarządu Gedeon Richter Polska od 2008 roku, odpowiedzialny za wytwarzanie, badanie i rozwój, oraz za działalność operacyjną korporacji Gedeon Richter w Polsce. W spółce nadzoruje pracę w pionach o strategicznym znaczeniu, m.in.: ekonomicznym, rozwoju produktów, zarządzania jakością, produkcją i logistyką oraz pionem korporacyjnym i relacji zewnętrznych. Tomasz Nemeth swoją karierę zawodową rozpoczął w sektorze bankowym. Z branżą farmaceutyczną związany jest już od prawie 20 lat. W 2002 roku dołączył do koncernu Gedeon Richter. Uczestniczył w projekcie prywatyzacji Grodziskich Zakładów Farmaceutycznych „Polfa”. W 2005 roku objął stanowisko głównego ekonomisty, a w 2008 roku awansował na stanowisko prezesa spółki. Ma doświadczenie w restrukturyzacji oraz integrowaniu lokalnych zakładów ze strukturami międzynarodowych korporacji. Urodzony w 1979 roku, absolwent ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego i Budapesztańskiej Szkoły Biznesu, tytuł MBA uzyskał na Uniwersytecie Illinois.