Andrzej Mikulski

Wiceprezes

Założyciel i wspólnik zarządzający w Kancelarii Mikulski & Wspólnicy w Krakowie, radca prawny, mediator, arbiter instytucjonalnych sądów arbitrażowych. Specjalizuje się w rozwiązywaniu skomplikowanych sporów, przed sądami państwowymi i arbitrażowymi. Reprezentował wiodące w swych branżach, przede wszystkim: austriackie, niemieckie, hiszpańskie, węgierskie i polskie przedsiębiorstwa.

Wielokrotnie nagradzany w międzynarodowych rankingach prawniczych: Europe’s Best Lawyers and Law Firms Chambers and Partners, Legal 500. Członek krajowych i międzynarodowych organizacji prawniczych i gospodarczych; ex adwokat zaufania - Vertrauensanwalt - Republiki Austrii w Polsce. Członek Komitetu Założycielskiego Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej, Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie.