Anna Skarżyńska-Zientak

Członek Rady

Od 2016 r. dyrektor zarządzający - prokurent biura projektów infrastruktury drogowej RODEN Road Design Polska Sp. z o.o. w Warszawie oraz pełnomocnik właścicielskiej firmy inżynieryjnej z siedzibą w Budapeszcie - spółki RODEN Mérnöki Iroda Kft i grupy kapitałowej Roden. Z wykształcenia ekonomista, finansista, filolog. Absolwentka Uniwersytetu im. Loranda Eötvösa w Budapeszcie, a także Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w dziedzinie rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami. Od początku lat 90-tych stały współpracownik i konsultant korpusu handlowego Ambasady RP w Budapeszcie.