Tomasz Zjawiony

Wiceprezes

Przedsiębiorca, menedżer, Konsul Honorowy Republiki Słowenii.

Doświadczenie zawodowe zdobywał prowadząc liczne projekty gospodarcze i społeczne oraz podczas licznych staży, m.in. na Wydziale Ekonomiczno-Handlowym Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu. Specjalizuje się w tematyce handlu na rynkach polskim oraz międzynarodowym. Przez ostatnie lata pracował dla zagranicznych korporacji: włoskich, hiszpańskich oraz niemieckich, gdzie był odpowiedzialny za rozwój inwestycji w Europie Środkowej. Jest inicjatorem wielu projektów społecznych i przedsiębiorczych. Działa również jako członek licznych gremiów gospodarczych, m.in. Wiceprzewodniczący Śląskiego Forum Ekspertów przy Marszałku województwa Śląskiego, Rady Gospodarczej przy Wojewodzie Śląskim, Rady Społeczno-Gospodarczej Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Wojewódzkiej Rady ds. Elektromobilności, Rady Politechniki Śląskiej, a także jako Przewodniczący Komitetu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Członek Rad Nadzorczych oraz Zarządów spółek, również skarbu państwa. Absolwent Studiów Menedżerskich – Executive MBA – Master of Business Administration; Institut d’Administration des Enterprises IAE d’Aix-en-Provence, Graduate School of Management w Marsylii – Uniwersytet Paula Cezanne’a w Marsylii.