Hanna Wojciechowska

Członek Rady

Od 2010 roku Country Manager spółki Jasmine International Dental Polska będącej wyłącznym dystrybutorem implantów stomatologicznych marki SGS Dental, które obecnie są dostępne w blisko 50 krajach świata. Koordynuje sprzedaż systemu implantologicznego do gabinetów i klinik implantologicznych oraz współpracę z ośrodkami naukowymi i badawczymi na terenie kraju. Absolwentka Filologii Węgierskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Stosunków Międzynarodowych na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Beneficjentka licznych stypendiów zagranicznych tj. stypendium na  Uniwersytecie Loránda Eötvösa w Budapeszcie oraz na Uniwersytecie w Peczu czy w Instytucie Balassiego. Prywatnie od dziecka związana z Węgrami, działająca na rzecz przyjaźni oraz współpracy polsko-węgierskiej.