Wojciech Mlynarczyk

Przedsiębiorca, założyciel i właściciel firmy HUN-EX-POL, współpracownik Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej.

Od wielu lat jest ściśle związany z Węgrami – najpierw dzięki studiom, które ukończył w 1995 roku na Uniwersytecie Rolniczym w Gödöllő, następnie poprzez karierę zawodową w Grupie Raben, w strukturach której przez 14 lat zarządzał działem spedycji międzynarodowej w węgierskiej (a przez pewien czas również czeskiej i słowackiej) spółce Grupy, a obecnie, jako niezależny konsultant, udziela wsparcia merytorycznego podmiotom działającym na styku rynków polskiego i węgierskiego. Oprócz tego zajmuje się także dystrybucją na węgierskim rynku polskich, ręcznie robionych mebli i drewnianych ozdób ogrodowych oraz wyrobów z wikliny.

Z Polsko-Węgierską Izbą Gospodarczą współpracuje niemal od początku – najpierw jako reprezentant jednej z firm członkowskich, następnie w charakterze wolontariusza, a obecnie jako współpracująca firma członkowska. Do jego zadań należy obsługa przedstawicielstwa na Polskę międzynarodowych targów Hungexpo Budapeszt, a także rozwój biznesu.

Na stałe mieszka na Węgrzech, w bezpośrednim sąsiedztwie Budapesztu.