Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Polska Agencja Inwestycji i Handlu wspiera ekspansję polskich przedsiębiorstw za granicę oraz napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. Agencja aktywnie współpracuje z wiodącymi polskimi sektorami w zakresie ekspansji zagranicznej oraz zapewnia wsparcie polskim firmom pragnącym rozwijać się na nowych rynkach. PAIH stworzyła ogólnoświatową sieć wsparcia, aby udzielać bezpośredniej pomocy polskim przedsiębiorstwom za granicą.