GENERAL ASSEMBLY MEETING - WALNE ZGROMADZENIE - TAGGYŰLÉS

''

 

GENERAL ASSEMBLY MEETING - WALNE ZGROMADZENIE - TAGGYŰLÉS

SAVE THE DATE

Polsko-Węgierska Izba Gospodarcza organizuje trzecie Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Krakowie 16 czerwca 2023 roku. Zapraszamy naszych CZŁONKÓW na część merytoryczną wydarzenia.Szczegółowy program zostanie przesłany do wszystkich naszych firm członkowskich. Podczas Walnego Zgromadzenia będą mieli Państwo możliwość omówienia rozwoju działalności Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej, programów na najbliższy rok oraz kwestii związanych z rynkiem polskim i węgierskim.

Na wydarzenie można się zarejestrować od 8 maja.

Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara harmadik alkalommal szervezi meg Taggyűlését, amelyet 2023. június 16-án Krakkóban tartunk. A rendezvény szakmai részére várjuk TAGVÁLLALATAINKAT. Részletes programot személyre szólóan küldünk minden tagvállalatunknak. A Taggyűlés keretében a Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara tevékenységének fejlesztését, a jövő évi programokat, a lengyel illetve magyar piaccal kapcsolatos kérdéseket lesz lehetősége megvitatni.

A rendezvényre május 8-tól van lehetőségük regisztrálni.

The Polish-Hungarian Chamber of Commerce is organising its third General Assembly Meeting, which will be held in Krakow on 16 June 2023. We welcome our MEMBERS for the professional part of the event.A detailed programme will be sent to all our member companies. During the General Assembly Meeting, you will have the opportunity to discuss the development of the Polish-Hungarian Chamber of Commerce's activities, the programmes for the coming year, and issues related to the Polish and Hungarian markets.

You can register for the event from 8 May.