ANNOUNCEMENT OGLOSZENIE HIRDETMÉNY

/PL/

Szanowni Państwo,

Niniejszym podajemy do wiadomości listę osób, kandydujących do organów statutowych Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej na podstawie jej Regulaminu.

Kandydatury na członków Rady Izby, które wpłynęły w terminie i spełniły wymogi formalne:

Tomasz Németh

Tomasz Lisiecki

Andrzej Mikulski

Anna Wisniewski

Marcin Pondo

Hanna Wojciechowska

Anna Skarżyńska-Zientak

Andrzej Siess


Na stanowisko Prezesa Izby swoją kandydaturę zgłosił:

Tomasz Németh


Na członków Komisji Rewizyjnej swoje kandydatury zgłosili:

Marcin Pacholski

Wojciech Młynarczyk

Zsolt Pusztai


O ile ktokolwiek chciałby otrzymać pełniejsze informacje odnośnie do aplikacji, ma taką możliwość jako firma członkowska. Prosimy, aby takie zapotrzebowanie wysłać na adres Biura Izby: info@plhucc.com.

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie!

Z poważaniem

Polsko-Węgierska Izba Gospodarcza


/HU/

Tisztelt Hölgyem/Uram,

A Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara Alapszabályában foglaltak alapján a vezetőségi tisztségekre beérkezett pályázók névsorát az alábbiakban tesszük közzé.

A Kamara Igazgatótanácsi Tagságára időben és megfelelő formában beérkezett pályázatok:

Tomasz Németh

Tomasz Lisiecki

Andrzej Mikulski

Dr. Wisniewski Anna

Marcin Pondo

Hanna Wojciechowska

Anna Skarżyńska-Zientak

Andrzej Siess


A Kamara Elnöki tisztségére jelentkezett:

Tomasz Németh


A Felügyelő Bizottsági tagságára beérkezett pályázatok:

Marcin Pacholski

Wojciech Młynarczyk

Pusztai Zsolt


Amennyiben a pályázatokra vonatkozóan bővebb információt kérne, erre tagvállalatként lehetősége van. Kérjük, hogy erre vonatkozó kérését küldjék a Kamara Irodája címére:  info@plhucc.com.

Köszönjük szépen az érdeklődésüket!

Üdvözlettel,

Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara


/EN/

Dear Sir/Madam,

In accordance with the provisions of the Statutes of the Polish-Hungarian Chamber of Commerce, hereby we announce the applications for the positions for the Board, the position of President and the Supervisory Board in the Chamber below.

Applications for the Board of Directors of the Chamber received in due time and in proper form:

Tomasz Németh

Tomasz Lisiecki

Andrzej Mikulski

Anna Wisniewski

Marcin Pondo

Hanna Wojciechowska

Anna Skarżyńska-Zientak

Andrzej Siess


Applications for the position of President of the Chamber:

Tomasz Németh


Applications for membership of the Supervisory Board:

Marcin Pacholski

Wojciech Młynarczyk

Zsolt Pusztai


Should you wish to receive more information on the applicants, please send your request to the Chamber's Office: info@plhucc.com. This is possibly only for member companies.

Thank you very much for your interest!

Yours sincerely,

Polish-Hungarian Chamber of Commerce