Hungarian business news from Peterka Partners

Az adóhatóság közzéteszi a 2022-es ellenőrzési tervet

A magyar adóhatóság közzétette legújabb ellenőrzési tervét, amelynek középpontjában olyan üzleti tevékenységek állnak, mint az online értékesítés, az építőipar, az ételkiszállítás és az élelmiszeripar. Az adóhatóság egyre nagyobb hangsúlyt fektet az online számlaigénylésből és a nemzetközi információcseréből származó adatok felhasználására. Az adózók számíthatnak a foglalkoztatással kapcsolatos ellenőrzések felpörgésére (a munkavállalók bejelentésének elmulasztása, valamint az elsősorban egyéni vállalkozók számára elérhető, úgynevezett KATA átalányadózási lehetőség növekvő népszerűsége miatt a "rejtett foglalkoztatás"), különös tekintettel az adóhatóság tartalom helyett tartalom és jogcímek szemléletére.

 

Tax authority publishes 2022 audit plan

The Hungarian tax authority has published its newest audit plan, with business activities such as online sales, construction, food delivery and the food industry in the focus. The tax authority puts greater and greater emphasis on the use of data from online invoice reporting and from the international exchange of information. Taxpayers can expect an uptick in audits related to employment issues (non-reporting of employees, as well as “hidden employment” due to the increasing popularity of the so-called KATA lump sum tax option available primarily for individual entrepreneurs), especially with a view to the tax authority’s substance-over-form approach and rights.

 

Organ podatkowy publikuje plan audytu na 2022 r.

Węgierski organ podatkowy opublikował swój najnowszy plan audytu, skupiając się na działalności gospodarczej, takiej jak sprzedaż internetowa, budownictwo, dostawa żywności i przemysł spożywczy. Organ podatkowy kładzie coraz większy nacisk na wykorzystanie danych pochodzących z raportowania faktur online oraz z międzynarodowej wymiany informacji. Podatnicy mogą spodziewać się wzrostu liczby kontroli związanych z kwestiami zatrudnienia (niezgłaszanie pracowników, a także „zatrudnianie na czarno” ze względu na coraz większą popularność tzw. opcji podatku ryczałtowego KATA dostępnego przede wszystkim dla przedsiębiorców indywidualnych), szczególnie zważając na podejście i prawa organu podatkowego do doktryny substance-over-form.