HUNGEXPO ZRT. - NEW MEMBER COMPANY OF PLHUCC

''

Hungexpo Zrt.

Hungexpo Ltd. Is the leading exhibition and conference organizing company in Hungary and the region. Since 1967, it has been dedicated and professional in organizing trade exhibitions and fairs both in Hungary and abroad. With its extensive international relations and representative network, it is now the leading exhibition and conference organizer in Central and Eastern Europe. The other important pillar of the company’s operations is the commercial sale of its permanent exhibition space. In 2021, the entire area of Hungexpo was renewed. A new reception building was built, the old pavilions were renovated, and a modern congress center equipped with the most modern technology was also created. It was the most significant development of the HUNGEXPO Budapest Congress and Exhibition Center in the last 50 years.

A Hungexpo Zrt. Magyarország és a régió vezető kiállítás- és konferenciaszervező cége. 1967 óta elkötelezetten és professzionálisan végzi szakkiállítások, vásárok szervezését belföldön és külföldön. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerével, képviselői hálózatával ma már Közép-Kelet Európa meghatározó kiállítás- és konferenciaszervezője. Állandó kiállítási területének kereskedelmi célú értékesítése a cég működésének másik fontos alappillére. 2021-ben a Hungexpo teljes területe megújult. Új fogadócsarnok épült, a régi pavilonok felújításra kerültek, valamint egy korszerű, a legmodernebb technikával felszerelt kongresszusi központ is létrejött. Ezzel a HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítás Központ elmúlt 50 évének legjelentősebb fejlesztési programja valósult meg.

Hungexpo Ltd. Jest wiodącą firmą organizującą wystawy i konferencje na Węgrzech i w regionie. Od 1967 roku z zaangażowaniem i profesjonalizmem organizuje wystawy i targi handlowe zarówno na Węgrzech, jak i za granicą. Dzięki rozbudowanym stosunkom międzynarodowym i sieci przedstawicielstw, jest obecnie wiodącym organizatorem wystaw i konferencji w Europie Środkowej i Wschodniej. Drugim ważnym filarem działalności firmy jest komercyjna sprzedaż jej stałej powierzchni wystawienniczej. W 2021 roku cały obszar Hungexpo zosatał odnowiony. Powstał nowy budynek recepcyjny, odnowiono stare pawilony, powstało także nowoczesne centrum kongresowe wyposażone w najnowoczesniejsze technologie. Był to najbardziej znaczący rozwój Centrum Kongresowo- Wystwienniczego HUNGEXPO Budapeszt w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat.