„Inspirator Kariery 2024” award

 

We are very honoured to receive the Erasmus Kraków "Inspirator Kariery 2024" Award for International Cooperation, which was presented to the General Director of the Polish-Hungarian Chamber of Commerce, Dr. Anna Wisniewski, in Krakow on 16 May 2024. Thank you very much for the recognition and cooperation! We would like to continue to be involved in supporting and helping Hungarian students in their studies and practical experiences in Poland.

***

Nagy megtiszteltetés számunkra az Erasmus Kraków „Inspirator Kariery 2024” díja a Nemzetközi együttműködésért kategóriában, amelyet 2024. május 16-án Krakkóban vehetett át a Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara ügyvezető igazgatója, Dr. Wisniewski Anna. Köszönjük szépen az elismerést és az együttműködést! A továbbiakban is szeretnénk bekapcsolódni a magyar diákok lengyelországi tanulmányainak és gyakorlati tapasztalatainak támogatásába és segítésébe.

***

Jesteśmy zaszczyceni otrzymaniem nagrody Erasmus Kraków „Inspirator Kariery 2024” za współpracę międzynarodową, którą odebrała Dyrektor Generalna Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej, Dr Anna Wisniewski, w Krakowie 16 maja 2024 roku. Bardzo dziękujemy za uznanie i współpracę! Chcielibyśmy nadal angażować się we wspieranie i pomoc węgierskim studentom w ich studiach i zdobywaniu doświadczeń praktycznych w Polsce.