Podcast 2023

Podcast 2023 I.

A LENGYEL-MAGYAR GAZDASÁGI KAPCSOLATOK AKTUÁLIS TÉMÁI

Tekintse meg legújabb podcast felvételeinket, amelyek partnereinkkel együttműködésben készültek!

A rendszerváltás óta eltelt évtizedek jelentős átalakulást hoztak a Magyarországot körülvevő gazdasági-üzleti környezetben. Térségünkben átrendeződtek a gazdasági erőviszonyok, Lengyelország Közép-Kelet Európa legerősebb gazdaságává vált GDP alapon tekintve, az Európai Unióban a hatodik legjelentősebb gazdaság. A Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara arra törekszik, hogy a gazdasági aspektusokat is közelebb hozza, bemutatva ezzel a lengyel üzleti környezetet, az ország gazdaságát, közelebb hozva ezzel a magyar közönség számára ezt a számunkra nem ismeretlen, mégis nehezebben megközelíthető piacot.

A sorozatunk keretében alábbiakban tesszük közzé az első hanganyagot, amely Lengyel külpiaci sikerek témában a Magyar Közgazdasági Társaság 61. Közgazdász Vándorgyűléséhez készült. A rendezvényt Balog Ádám, a Magyar Közgazdasági Társaság Kelet-Európai szekciójának elnöke nyitotta meg. A felvétel beszélgető partnerei Deák Gábor, a Waclaw Felczak Alapítvány Felügyelő Bizottságának elnöke, Dr. Wisniewski Anna, a Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara ügyvezető igazgatója, Oroszlán Tamás, a Tokaj Hétszőlő kereskedelmi igazgatója és Hanna Wojciechowska, az SGS Dental cég lengyelországi képviselője.

A teljes hanganyag meghallgatható az alábbi linkre kattintva:

https://www.youtube.com/live/30HzFaHygio?si=l92U4zmllTgQ-TPN

A lengyel-magyar üzleti relációt általánosan bemutató beszélgetés konkrét üzleti sikertörténeteket is bemutat, példákat hoz. Sikertörténetek a lengyel-magyar gazdasági-üzleti relációban ott keletkeztek, ahol a piaci lehetőségeket az ágazati szereplők időben észrevették. A Magyar Közgazdasági Társaság 61. alkalommal megrendezett vándorgyűlése alkalmából megrendezett, a témáról szóló beszélgetésben két ilyen példát mutattunk be, de ennél jóval több van, nagyon sok ágazatban.

A lengyel-magyar reláció kulturálisan, politikailag mindig szorosan összefonódott, ennek üzleti-gazdasági vetületének kialakítása időszerű lenne. A Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara gazdasági önkormányzat formájában működő, nem-kormányzati intézmény, mely 2019 óta aktívan segíti a vállalatok összekapcsolását a relációban. Olyan területekre koncentrál, amelyek eddig háttérben voltak, ugyanakkor az új idők körülményei között a sikeres üzleti tevékenységhez nélkülözhetetlenek: marketing, megjelenés-láthatóság, promóció, kommunikáció. Nagy hangsúlyt helyez az intézmény a kapcsolat építésre, a tapasztalatok és tanulságok megosztásának lehetőségére, közösség építésre üzleti vonatkozásban. Emellett olyan szolgáltatásokat tesz könnyen elérhetővé a vállalatok számára, amelyek segíthetik a biztonságos piacra lépést, megbízható partnerekkel a működés elindítását, folytatását, bővítését.

#PLHUCham, #PolishHungarianCooperation, #BusinessRelations, #CrossBorderBusiness, #PodcastSeries, #EconomicBridges, #EasternEuropeanEconomy, #BilateralTrade, #EconomicInsights,

A következőkben foglalkozunk majd a befektetői környezettel, a logisztikával és raktározással, valamint a kulturális aspektusokkal, hogyan látják külföldiként a másik országát a megszólaltatott üzleti szereplők.

Kövesse figyelemmel rendezvényeinket!

A Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara kommunikációs tevékenységének egyik támogatója a Waclaw Felczak Alapítvány.

 

***

Podcast 2023 I.

GET INFORMED ON POLISH-HUNGARIAN ECONOMIC RELATIONS

Check out our latest podcast recordings made in cooperation with our partners!

Since the regime change in our part of the World, there has been significant changes in the economic and business environment surrounding Hungary. The economic structure in our region has been rearranged, Poland has become the strongest economy in Central and Eastern Europe in terms of GDP, the sixth most important economy in the European Union. The Polish-Hungarian Chamber of Commerce aims to bring the economic aspects closer to, presenting the Polish business environment and the country's economy. This effort brings the Hungarian audience closer to this market that is not unknown to us but can be challenging to approach.

As part of our series, we are publishing below the first audio material, which was prepared for the 61st Assembly of the Hungarian Economic Society on the topic of Success on the Polish market. The event was opened by Ádám Balog, the president of the Eastern European section of the Hungarian Economic Society. Participating speakers are Gábor Deák, Chairman of the Supervisory Board of the Waclaw Felczak Foundation, Dr. Anna Wisniewski, Executive Director of the Polish-Hungarian Chamber of Commerce, Tamás Oroszlán, Commercial Director of Tokaj Hétszőlő and Hanna Wojciechowska, representative of SGS Dental in Poland.

You can listen to the audio material by clicking on the following link:

https://www.youtube.com/live/30HzFaHygio?si=l92U4zmllTgQ-TPN

The discussion on the general situation of business cooperation between Poland and Hungary also presents business success stories and gives examples. Success stories in the Polish-Hungarian economic-business relationship were created where market opportunities had been noticed by sector players in time. We presented two such examples in the discussion.

The Polish-Hungarian relationship has always been closely intertwined culturally and politically, it would be timely to develop a business-economic aspect of this cooperation. The Polish-Hungarian Chamber of Commerce is a non-governmental institution operating in the form of an economic self-government, which has been actively helping to connect companies since 2019. It focuses on areas that have not been in the focus so far though are indispensable for successful business activity in the conditions of the new times: marketing, visibility, promotion, communication. The institution places great emphasis on building relationships, the possibility of sharing experiences and lessons learned, and building community in business terms. In addition, it makes services easily available to companies that can help them safely enter the market and start, continue, and expand operations with reliable partners.

#PLHUCham, #PolishHungarianCooperation, #BusinessRelations, #CrossBorderBusiness, #PodcastSeries, #EconomicBridges, #EasternEuropeanEconomy, #BilateralTrade, #EconomicInsights,

The following discussions will deal with business environment for investment, logistics and warehousing and intercultural topics.

Follow our events!

Supporter of this communication activity of the Polish-Hungarian Chamber of Commerce is the Waclaw Felczak Foundation.
 

 

***

Podcast 2023 II.

A Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara aktuális üzleti témákra hívja fel a figyelmet a lengyel-magyar üzleti relációban a 2023 őszén elindított podcast sorozat keretében. Sorozatunk második témája a logisztika és szállítmányozás témakörére fókuszál, különös tekintettel a kelet-közép európai szállítmányozási kérdésekre. A felvétel beszélgető partnerei Agnieszka Haik a Raben Group üzletfejlesztési igazgatója, Robert Wolny, a Raben Group kereskedelmi útvonal fejlesztési menedzsere, Üveges Zoltán a Raben Trans European Hungary Kft. értékesítési és marketing vezetője, Dr. Nagy Judit a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docense és Kiss Gábor a Login Autonom Kft. Operatív igazgatója. A rendezvényt Dr. Wisniewski Anna, a Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara ügyvezető igazgatója nyitotta meg és moderálta.

A teljes hanganyag meghallgatható az alábbi linkre kattintva:

https://www.youtube.com/watch?v=JjNvz2IFYg0&t=16s

 

A lengyel-magyar üzleti relációt általánosan bemutató beszélgetés a következő kérdésekre ad választ: Milyen trendek jellemzik az európai kereskedelmet és a nemzetközi szállítást? Hogyan segíthet egy jól szervezett hálózat a vállalatoknak optimalizálni logisztikai műveleteiket és költségeiket? Hogyan visz mindez közelebb a fenntarthatóbb üzlethez?

#PLHUCham, #PolishHungarianCooperation, #BusinessRelations, #CrossBorderBusiness, #PodcastSeries, #EconomicBridges, #EasternEuropeanEconomy, #BilateralTrade, #EconomicInsights,

A következőkben foglalkozunk majd a befektetői környezettel, valamint a kulturális aspektusokkal, hogyan látják külföldiként a másik országát a megszólaltatott üzleti szereplők.

Kövesse figyelemmel rendezvényeinket!

A Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara kommunikációs tevékenységének egyik támogatója a Waclaw Felczak Alapítvány.

 

***

Podcast 2023 II.

The Polish-Hungarian Chamber of Commerce is raising awareness of current business issues in Polish-Hungarian business relations in a podcast series launched in the autumn of 2023. The second topic in the series will focus on logistics and transport, with a special focus on transport issues in Central and Eastern Europe. The interviewees are Agnieszka Haik, Business Development Director of Raben Group, Robert Wolny, Trade Route Development Manager of Raben Group, Zoltán Üveges, Sales and Marketing Manager of Raben Trans European Hungary Kft., Dr. Judit Nagy, Associate Professor at Corvinus University of Budapest and Gábor Kiss, Chief Operating Officer, Login Autonom Kft. The event was opened and moderated by Dr. Anna Wisniewski, General Director of the Polish-Hungarian Chamber of Commerce.

You can listen to the audio material by clicking on the following link:

https://www.youtube.com/watch?v=JjNvz2IFYg0&t=16s  

 

The discussion will provide a general overview of the Polish-Hungarian business relationship and will answer the following questions. How can a well organised network help companies optimise their logistics operations and costs? How is this bringing us closer to a more sustainable business?

#PLHUCham, #PolishHungarianCooperation, #BusinessRelations, #CrossBorderBusiness, #PodcastSeries, #EconomicBridges, #EasternEuropeanEconomy, #BilateralTrade, #EconomicInsights,

The following discussions will deal with business environment for investment and intercultural topics.

Follow our events!

Supporter of this communication activity of the Polish-Hungarian Chamber of Commerce is the Waclaw Felczak Foundation.

 

***

Podcast 2023 III.


A Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara aktuális üzleti témákra hívja fel a figyelmet a lengyel-magyar üzleti relációban a 2023 őszén elindított podcast sorozat keretében. Sorozatunk harmadik témája a munkavállalók irodába való visszatérésének motivációira fókuszál, különös tekintettel Lengyelországra és Magyarországra. A felvétel beszélgető partnerei Agnieszka Wójcik, az Antal Sp. z o.o. Kommunikációs és piackutatási igazgatója, valamint Zsolt Buzgó, az Enloyd Kft. igazgatója. A rendezvényt Dr. Wisniewski Anna, a Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara ügyvezető igazgatója nyitotta meg és moderálta.

A teljes hanganyag meghallgatható az alábbi linkre kattintva:
https://www.youtube.com/watch?v=OSOi38Wy1-I 

A lengyel-magyar üzleti relációt általánosan bemutató beszélgetés a következő kérdésekre ad választ: Milyen előnyei és kihívásai vannak a távmunkának a munkáltatók számára? Milyen döntések és gyakorlatok bizonyultak eddig megfelelőnek?

#PLHUCham, #PolishHungarianCooperation, #BusinessRelations, #CrossBorderBusiness, #PodcastSeries, #EconomicBridges, #EasternEuropeanEconomy, #BilateralTrade, #EconomicInsights,

A következőkben foglalkozunk majd a befektetői környezettel, valamint a kulturális aspektusokkal, hogyan látják külföldiként a másik országát a megszólaltatott üzleti szereplők.

Kövesse figyelemmel rendezvényeinket!

A Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara kommunikációs tevékenységének egyik támogatója a Waclaw Felczak Alapítvány.

 

***

Podcast 2023 III.


The Polish-Hungarian Chamber of Commerce is raising awareness of current business issues in Polish-Hungarian business relations in a podcast series launched in the autumn of 2023. The third topic in the series will focus on the motivations for employees to return to the office, with a special focus on Poland and Hungary. Agnieszka Wójcik, Antal Sp. z o.o. Communications & Market Research Director and Zsolt Buzgó, Country Manager of Enloyd Ltd. The event was opened and moderated by Dr. Anna Wisniewski, General Director of the Polish-Hungarian Chamber of Commerce.

You can listen to the audio material by clicking on the following link:
https://www.youtube.com/watch?v=OSOi38Wy1-I

The discussion will answer the following questions. What are the benefits and challenges of telework for employers? What decisions and practices have proven to be appropriate so far?

#PLHUCham, #PolishHungarianCooperation, #BusinessRelations, #CrossBorderBusiness, #PodcastSeries, #EconomicBridges, #EasternEuropeanEconomy, #BilateralTrade, #EconomicInsights,

The following discussions will deal with the business environment for investment, logistics and warehousing and intercultural topics.

Follow our events!

Supporter of this communication activity of the Polish-Hungarian Chamber of Commerce is the Waclaw Felczak Foundation.

 

***

PODCAST 2023 IV.

A Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara aktuális üzleti témákra hívja fel a figyelmet a lengyel-magyar üzleti relációban a 2023 őszén elindított podcast sorozat keretében. Sorozatunk negyedik témája az üzleti kultúrára fókuszál, különös tekintettel Lengyelországra és Magyarországra. A felvétel beszélgető partnerei Kamilla Szandrocha, a CEIS Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója, valamint Gábor Deák, a Wacław Felczak Alapítvány, Felülegyelő Bizottság elnöke. A felvételt Nagy Balázs, a BPiON stratégiai tanácsadója nyitotta meg és moderálta.

A teljes hanganyag meghallgatható az alábbi linkre kattintva:

https://www.youtube.com/watch?v=gblj0I0haJU

A lengyel-magyar üzleti relációt általánosan bemutató beszélgetés a következő kérdésekre ad választ: Milyen az üzleti kultúra Lengyelországban és Magyarországon? Hogyan vonják be a lengyelek a családot az üzleti kultúrába? A külföldi befektetők mely nagy városokat választják leginkább Lengyelországban és Magyarországon és miért? Hogyan jelenik meg Lengyelországban a regionalitás?

#PLHUCham, #PolishHungarianCooperation, #BusinessRelations, #CrossBorderBusiness, #PodcastSeries, #EconomicBridges, #EasternEuropeanEconomy, #BilateralTrade, #EconomicInsights,

A következőkben foglalkozunk majd a lengyel-magyar üzleti lehetőségekkel és ennek aspektusaival.

Kövesse figyelemmel rendezvényeinket!

A Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara kommunikációs tevékenységének egyik támogatója a Waclaw Felczak Alapítvány.

 

***

 

PODCAST 2023 IV.

The Polish-Hungarian Chamber of Commerce is raising awareness of current business issues in Polish-Hungarian business relations in a podcast series launched in the autumn of 2023. The fourth topic in the series focuses on business culture, with a special focus on Poland and Hungary. The interviewees are Kamilla Szandrocha, Managing Director of CEIS Hungary Ltd. and Gábor Deák, Chairman of the Wacław Felczak Foundation, Reconciliation Committee. The recording was opened and moderated by Balázs Nagy, BPiON Strategic BPO Advisor.

You can listen to the audio material by clicking on the following link:

https://www.youtube.com/watch?v=gblj0I0haJU

The discussion, which presents the Polish-Hungarian business relationship in general, answers the following questions. How do Poles involve the family in the business culture? What are the big cities in Poland and Hungary that foreign investors prefer and why? How is regionalism manifested in Poland?

#PLHUCham, #PolishHungarianCooperation, #BusinessRelations, #CrossBorderBusiness, #PodcastSeries, #EconomicBridges, #EasternEuropeanEconomy, #BilateralTrade, #EconomicInsights,

In the following, we will look at Polish-Hungarian business opportunities and aspects of this.

Follow our events!

Supporter of this communication activity of the Polish-Hungarian Chamber of Commerce is the Waclaw Felczak Foundation.