Transius Consulting Kft. - NEW MEMBER COMPANY OF PLHUCC

''

 

The Transius Consulting Ltd. was founded in 2023 with the primary activity of providing local support for Polish businesses operating in Hungary or intending to enter the Hungarian market. We offer comprehensive services ranging from company incorporation to obtaining various permits, finding real estate, identifying business partners, and handling employment and immigration matters. We also provide translation and interpreting services. 

***

A Transius Consulting Kft. 2023-ban alakult, elsődleges tevékenységünk a Magyarországon működő vagy a magyar piacra belépni szándékozó lengyel vállalkozások helyi támogatása. Komplex szolgáltatást nyújtunk, a cégalapítástól kezdve a különféle engedélyek beszerzésén, ingatlanok keresésén, üzleti partnerek felkutatásán stb. át a munkavállalási és bevándorlási ügyek intézéséig. Fordítási és tolmácsolási szolgáltatásokat is nyújtunk.

***

Spółka Transius Consulting Kft powstała w 2023 r., naszą główną działalnością jest udzielanie wsparcia miejscowego działającym na Węgrzech lub planującym wejście na rynek węgierski przedsiębiorstwom polskim. Zapewniamy kompleksową usługę, od zakładania spółek poprzez zdobywanie różnych zezwoleń, szukaniu nieruchomości, znajdywaniu partnerów biznesowych itp. aż po załatwianie spraw związanych z zatrudnianiem czy imigracją. Świadczymy też usługi tłumaczeniowe.