ANNOUNCEMENT - OGLOSZENIE - HIRDETMÉNY

/PL/

Ogłoszenie - Nowy Zarząd Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej

Zgodnie z głosowaniem Walnego Zgromadzenia Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej, które odbyło się w Krakowie w dniu 16 czerwca 2023 r., a następnie głosowaniem i uchwałami pierwszego posiedzenia Rady, które odbyło się w dniu 6 lipca 2023 r., skład Rady Izby na kolejną 3-letnią kadencję przedstawia się następująco:

Członkowie Rady:
Tomasz Németh
Tomasz Lisiecki
Andrzej Mikulski
dr Anna Wisniewski
Marcin Pondo
Hanna Wojciechowska
Anna Skarżyńska-Zientak
Andrzej Siess

Prezes Izby:
Tomasz Németh

Wiceprezes:
Andrzej Mikulski
Tomasz Zjawiony

Dyrektor Generalny:
Dr. Anna Wisniewski

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Zsolt Pusztai
Marcin Pacholski
Wojciech Młynarczyk

Skarbnik Izby:
Attila Lengyel

Sekretarz Izby:
Marcin Sarapata

Więcej informacji o osobach pełniących funkcje w Zarządzie Izby można znaleźć na naszej stronie internetowej: https://www.plhucc.com/pl/rada-izby

/HU/

Hirdetmény- A Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara új vezetősége

A Lengyel-Magyar Gazdasági Kamara 2023. június 16-án megrendezett éves Taggyűlésen Krakkóban megrendezett szavazás, valamint az azt követő első vezetőségi ülésen 2023. július 6-án hozott szavazás és határozatok értelmében a következő 3 éves időszakban a Kamara vezetésének összetétele a következő:

A Kamara Igazgatótanácsi Tagjai:
Tomasz Németh
Tomasz Lisiecki
Andrzej Mikulski
Dr. Wisniewski Anna
Marcin Pondo
Hanna Wojciechowska
Anna Skarżyńska-Zientak
Andrzej Siess

A Kamara Elnöke:
Tomasz Németh

Elnök-helyettes:
Andrzej Mikulski
Tomasz Zjawiony

A Kamara Ügyvezető Igazgatója:
Dr. Wisniewski Anna

A Felügyelő Bizottsági tagjai:
Pusztai Zsolt

Marcin Pacholski
Wojciech Młynarczyk

A Kamara Kincstárnoka:
Lengyel Attila

Kamarai Titkár:
Marcin Sarapata

Amennyiben a vezetőségi tisztségeket betöltő személyekről bővebb információt kérne, tekintse meg honlapunkat: https://www.plhucc.com/hu/elnokseg

/EN/

Announcement - New Board of the Polish-Hungarian Chamber of Commerce

According to the vote of the General Assembly Meeting of the Polish-Hungarian Chamber of Commerce held in Krakow on 16 June 2023 and the subsequent vote and resolutions of the first Board meeting held on 6 July 2023, the composition of the Board of the Chamber for the next 3-year period is as follows:

Members of the Board of Directors:
Tomasz Németh
Tomasz Lisiecki
Andrzej Mikulski
Dr. Anna Wisniewski
Marcin Pondo
Hanna Wojciechowska
Anna Skarżyńska-Zientak
Andrzej Siess

President of the Chamber:
Tomasz Németh

Vice-President:
Andrzej Mikulski
Tomasz Zjawiony

General Director of the Chamber:
Dr. Anna Wisniewski

Supervisory Board Members:
Zsolt Pusztai
Marcin Pacholski
Wojciech Młynarczyk

Treasurer of the Chamber:
Attila Lengyel

Chamber Secretary:
Marcin Sarapata

For more information about the persons holding the positions of the Board of Directors, please visit our website: https://www.plhucc.com/board-directors